×

อย.สหรัฐฯ อนุมัติฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 3 แก่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

23.09.2021
  • LOADING...
Pfizer

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drug Administration: FDA) อนุมัติการฉีดวัคซีนโควิดจาก Pfizer-BioNTech เป็นวัคซีนเข็ม 3 หรือเข็มกระตุ้น (Booster Shot) สำหรับผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่ออาการป่วยรุนแรงทั้งหมด

 

วัคซีนเข็มกระตุ้นดังกล่าวจะฉีดให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer ครบ 2 โดสแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งการตัดสินใจของ FDA คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนหลายล้านคนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างเร็วภายในสัปดาห์นี้

 

ก่อนหน้านี้ Pfizer ขอให้ FDA พิจารณาการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลแก่คณะที่ปรึกษาของ FDA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงหลังจากฉีดวัคซีนโดสที่ 2 มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง

 

แต่ทางคณะที่ปรึกษาของ FDA มีมติคัดค้านการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชนทุกคน เนื่องจากข้อมูลหลักฐานชี้ว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 

 

นอกจากนี้ยังแนะนำว่า ประชาชนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ เช่น กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ครู และพนักงานร้านสะดวกซื้อ ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน (Advisory Committee on Immunization Practices: ACIP) ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดหรือ CDC ของสหรัฐฯ ได้เปิดประชุมเป็นเวลา 2 วัน เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มกระตุ้นจาก Pfizer ซึ่งคาดว่าในวันนี้ (23 กันยายน) จะมีการลงมติว่าประชาชนกลุ่มใดควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นจาก Pfizer ก่อนจะประกาศเป็นข้อแนะนำอย่างเป็นทางการ

 

ภาพ: Photo Illustration by Thiago Prudencio / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising