×

บล.ยูโอบีฯ ปิดดีลรับโอนสินทรัพย์ธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อย จาก ‘บล.เอเชีย เวลท์’ แล้ว เริ่มมีผลตั้งแค่ 6 ธ.ค. นี้

06.12.2022
  • LOADING...
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์เพื่อรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนสำหรับลูกค้ารายย่อย ตลอดจนหน้าที่บางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWS) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และธุรกรรมดังกล่าวได้สำเร็จแล้ว โดยจะมีผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 

 

อย่างไรก็ตามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวมีการกำหนดให้การโอนสินทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้มีผลสำเร็จแล้ว

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ก.ล.ต. เคยให้ข้อมูลว่า บล.เอเชีย เวลท์ มีจำนวนลูกค้ารวมที่เปิดบัญชีซื้อจำนวนรวมประมาณ 5,000 บัญชี และมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดที่ลูกค้าฝากไว้จำนวนประมาณ 300 ล้านบาท

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising