×

‘เอเชีย เวลท์’ ร่อนจดหมายแนะลูกค้าติดต่อบริษัทภายในวันที่ 6 ธ.ค. นี้ เพื่อดำเนินการโอนทรัพย์สินไปโบรกฯ อื่น

22.11.2022
  • LOADING...

บล.เอเชีย เวลท์ ส่งจดหมายถึงลูกค้า โดยแนะให้ติดต่อบริษัทภายในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เพื่อดำเนินการโอนทรัพย์สินในทุกประเภทบัญชีไปโบรกฯ อื่น ยันเร่งแก้ปัญหาเพื่อกลับมาทำธุรกิจตามปกติ

 

บล.เอเชีย เวลท์ ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึงลูกค้าบริษัท โดยลงลายมือชื่อ นพรัตน์ อินทรอุดม กรรมการบริษัท ระบุว่า เนื่องด้วยบริษัทมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) และอัตราเงินส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งให้บริษัทระงับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทจนกว่าจะแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. บริษัทจึงขอให้ลูกค้าติดต่อบริษัทเพื่อดำเนินการโอนทรัพย์สินของท่านที่มีอยู่ที่บริษัทในทุกประเภทบัญชีไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป (ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565)

 

ทางบริษัทใคร่ขอยืนยันและให้ความมั่นใจต่อลูกค้าว่าทรัพย์สินที่ท่านฝากไว้กับบริษัทนั้นลูกค้าสามารถทำการถอนเงินหลักประกันและโอนหลักทรัพย์ได้ครบถ้วน แะทางบริษัทอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising