×

เผยพฤติกรรมคนไทยช่วงวันแห่งความรัก เน้นช้อปออนไลน์โดยเฉพาะ Gen X คนมีคู่จ่ายมากกว่าคนโสด 45%

14.02.2020
  • LOADING...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วงวันวาเลนไทน์ ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 573 คน จากการวิเคราะห์ผลสำรวจพบว่ามีไฮไลต์ที่น่าสนใจคือ

 

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือ 51% ระบุว่าจะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้ โดยกลุ่มผู้หญิงใช้จ่ายผ่านออนไลน์เพื่อวันแห่งความรักเฉลี่ย 1,343 บาท รองลงมาคือผู้ชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท และท้ายที่สุดคือกลุ่ม LGBTQ ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท ตามลำดับ

 

โดยกลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกคือเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รองลงมาคือดอกไม้ และสุดท้ายคือเครื่องประดับ ขณะที่บริการออนไลน์ 3 อันดับแรกที่คู่รักระบุจะเลือกใช้มากสุด ได้แก่ รับส่งสินค้าหรือพัสดุ ตามด้วยบริการสั่งอาหาร และจองโรงแรมที่พัก

 

นอกจากนี้ ETDA ยังพบว่าช่วงวันวาเลนไทน์นี้คนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสดถึง 45% โดยคนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท 

 

จากผลการสำรวจพบว่าคนรักในกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี) ใช้จ่ายหนักสุด มียอดการใช้จ่ายออนไลน์เฉลี่ย 1,585 บาท โดยของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือเสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

 

รองลงมาคือคนรักในกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือดอกไม้

 

ส่วนคนรัก Gen Y (อายุ 19-38 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือเสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

 

สุดท้ายคือคนรักในกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี) มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือเสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories