×

รัฐบาล UK จัดตั้ง Digital Markets Unit เพื่อกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่โดยเฉพาะ

โดย THE STANDARD TEAM
30.11.2020
  • LOADING...
Digital Markets Unit

ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลหลายประเทศในยุโรปไปจนถึงตัวสหภาพยุโรปเองพยายามออกมาตรการมาเพื่อรับมือกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (Big Tech) ที่มีอิทธิพลมาก ทั้งเรื่องภาษีและการมีอิทธิพลเหนือตลาด

 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นกรณีล่าสุดที่มีการจัดตั้งหน่วยงานแยกที่ชื่อว่า Digital Markets Unit หรือ DMU ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลบริษัท Big Tech อย่างเช่น Google, Facebook โดยเฉพาะบทบาทเบื้องต้นคือ สามารถสั่งระงับ ขัดขวางหรือยกเลิกนโยบายการตัดสินใจของบริษัท Big Tech, สั่งให้ปฏิบัติตามกฎไปจนถึงปรับบริษัทที่ละเมิดได้

 

อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดทั้งในเรื่องกฎระเบียบการกำกับดูแล บทลงโทษ และกฎเกณฑ์ว่าบริษัทไหนเข้าข่ายถูกกำกับดูแล โดยหลักการเบื้องต้นคือ จะต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในสถานะที่มีอำนาจค่อนข้างมากในตลาด (Strategic Market Status) ซึ่งบริษัทอย่าง Google และ Facebook น่าจะเข้าข่ายถูก DMU กำกับดูแล 

 

DMU จะเริ่มงานในเดือนเมษายนปีหน้า และอยู่ภายใต้หน่วยงานด้านการแข่งขันและตลาด (Competition and Markets Authority หรือ CMA) ของกระทรวงธุรกิจ พลังงานและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม (Department for Business, Energy and Industrial Strategy)

 

การจัดตั้ง DMU ส่วนหนึ่งมาจากการเสนอและผลักดันของ CMA เอง หลังจาก เมื่อกลางปีที่ผ่านมา CMA ได้ออกรายงานผลการศึกษาแพลตฟอร์มออนไลน์และโฆษณาดิจิทัล (Online Platforms and Digital Advertising) ที่ชี้ว่า Google และ Facebook ครอบครองเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลปี 2019 ในสหราชอาณาจักรไปกว่า 80% ซึ่งถือว่ามีอำนาจเหนือตลาด แต่กฎหมายของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันไม่สามารถทำอะไรได้ 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories