×
411650

‘ยู ซิตี้’ เตรียมขายหุ้น NMG ยกพอร์ต 9%

โดย THE STANDARD TEAM
23.10.2020
  • LOADING...

สยาม สีวราภรณ์สกุล กรรมการและเลขานุการ บมจ.ยู ซิตี้ (U) รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า วันที่ 22 ตุลาคม บริษัทได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย (NMG) ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันถืออยู่ 406.39 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9% ให้แก่ผู้จะซื้อ โดยมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 69.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 0.17 บาท 

 

สำหรับการซื้อขาย คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

 

ส่วนการขายหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้ปรับแผนการลงทุนและพัฒนาของบริษัท โดยมุ่งเน้นในทรัพย์สินของบริษัทก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนแผนการลงทุนในหุ้น NMG ทั้งหมดที่บริษัทถือครองให้แก่ผู้ซื้อ 

 

โดยผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories