×

สาธารณสุขหารือร่วมยุติธรรมนำผู้เสพที่ถูกคุมประพฤติ 1 แสนคนเข้าบำบัดดูแลโดยแพทย์

โดย THE STANDARD TEAM
18.05.2024
  • LOADING...
ผู้เสพ 1 แสนราย บำบัด

วันนี้ (18 พฤษภาคม) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือประเด็นการนำตัวผู้เสพยาเสพติดที่เป็นผู้ป่วยจำนวน 100,000 รายที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติเข้าสู่กระบวนการบำบัด รวมถึงหารือการปรับหรือแก้ไขกฎหมายยาเสพติดโดยปรับเพิ่มกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างครบถ้วน

 

สมศักดิ์กล่าวย้ำว่า กรณีที่ผู้เสพที่มียาบ้าในครอบครอง 1 เม็ด และสมัครใจเข้ารับการบำบัดจะไม่ต้องขึ้นศาล รวมถึงไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือบันทึกประวัติอาชญากรรม แต่จะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลไปยังผู้ค้ายาเสพติดได้ ซึ่งกรณีนี้ได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว

 

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การหารือในวันนี้ได้ติดตามในด้านงานเร่งรัดป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดในทุกประเด็น โดยเน้นแก้ปัญหาเร่งด่วนคือ เรื่องกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ไม่ได้นำตัวเข้าบำบัด ในเบื้องต้นขอให้หน่วยงานฝ่ายปกครองทั้งกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานความมั่นคง เช่น ทหารรับผู้เสพไปบำบัดฟื้นฟูต่อคล้ายกับรูปแบบผู้ป่วยนอกเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน เริ่มดำเนินการจากผู้ที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ 100,000 คน

 

ส่วนกรณีที่ไม่สามารถนำผู้เสพเข้ากระบวนการบำบัดได้ เนื่องจากในอดีตไม่มีคำสั่งจากศาลแขวง ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจอย่างชัดเจนนั้น ทางกรมคุมประพฤติจะพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงประสานงานไปยังหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นกรมคุมประพฤติจะเสนอไปยังศาลให้เพิ่มเงื่อนไขในการนำตัวผู้กระทำผิดฐานยาเสพติดไปเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู และเมื่อศาลได้เพิ่มเงื่อนไขมาแล้วก็จะสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง

 

พ.ต.อ. ทวีระบุว่า จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข กรมคุมประพฤติ เพื่อคัดกรองผู้เสพว่าอยู่ในระดับสีเขียว ส้ม หรือแดง เพื่อให้มีมาตรการดูแลที่เหมาะสม โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีสถานบำบัดและแพทย์เพื่อรองรับผู้ใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ทั้งนี้ หากผู้เสพไม่เข้ารับการบำบัดตามคำสั่งศาลก็จะถูกจับกุมดำเนินคดีต่อไป เพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่ชุมชนและเป็นการสร้างโอกาส

 

ทั้งนี้ การบำบัดจะต้องกำกับโดยแพทย์ หรือหากอยู่ในชุมชนก็ต้องเป็นชุมชนที่กระทรวงสาธารณสุขดูแล เพื่อเป็นการยกระดับที่แตกต่างไปจากกฎหมายฉบับเดิม ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาติดตามการทำงานในทุกสัปดาห์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising