×

ครบ 60 ปี มจธ. สู่แนวคิด ‘สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต’ เตรียมใช้ Virtual 5G Classroom

19.09.2019
  • LOADING...

จากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี สู่การพัฒนาเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี ต่อมายกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นั่นคือวิวัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้

 

จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปีแล้ว เพราะในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ มจธ. ก็จะมีอายุครบแซยิด 60 ปี นับตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

 

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวช่วงหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา มจธ. ภายใต้กรอบแนวคิด ‘สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต’ Transforming Society. Defining The Future ที่จัดขึ้นวันนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า 

 

ย้อนไปเมื่อ 20 ปีก่อน มจธ. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ที่ออกนอกระบบ ท่ามกลางคำถามที่ว่า จะไปรอดหรือไม่ในภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก แต่ด้วยการมีแผนพัฒนา 20 ปี พร้อมทั้งเดินหน้าตามแผนอย่างแน่วแน่ ทำให้ มจธ. สามารถยืนหยัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม มาแล้วจำนวนมาก พร้อมทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ชั้นแนวหน้าของประเทศได้

 

“ในโอกาสที่ มจธ. จะมีอายุครบ 60 ปีนี้ เราก็ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา 20 ปี มาครบแล้วเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีแผนพัฒนาอีก 20 ปี ฉบับใหม่ขึ้นมา โดยแผนฉบับใหม่นี้ต้องสอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภายใน 20 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ด้วย” อธิการบดีกล่าว

 

อธิการบดี มจธ. กล่าวต่อว่า บทบาทหน้าที่ต่อจากนี้ของ มจธ. คือการสานต่อใน 3 หน้าที่ด้วยกัน คือ

1. หน้าที่พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ. จะเดินหน้าพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้กับประเทศ

2. หน้าที่ค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยให้ถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ

3. ด้านบริการทางวิชาการ โดยทั้ง 3 หน้าที่นี้ จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย

 

วันนี้การแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่าง ผลงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ผลงานนวัตกรรมงานก่อสร้าง ผลงานด้านสังคม  

 

หลังจากนี้ทาง มจธ. จะมีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี อย่างงานทางวิชาการ งานวิ่งการกุศล เรื่อยไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันครบ 60 ปี ของการสถาปนา มจธ. ในวันนั้นจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายอย่าง การแสดงผลงานของนักศึกษา ผลงานของคณาจารย์-บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และสิ่งที่น่าติดตามเป็นพิเศษคือ Virtual 5G Classroom หรือการเรียนการสอนแนวใหม่ผ่านระบบ 5G โดยทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นไปตามแนวคิด ‘สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต’

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories