×

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเผยผลสำรวจผู้บริหารในอุตสาหกรรม พบส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว พร้อมขอนำ ‘ช้อปดีมีคืน’ กลับมาอีกครั้ง

19.10.2021
 • LOADING...
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเผยผลการสำรวจ TRA Poll ในหัวข้อ ‘ภาคการค้าปลีกและบริการพร้อมเปิดประเทศ ภายใต้เงื่อนไขมิติเศรษฐกิจและสาธารณสุข’ จากการสำรวจผู้บริหารกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และบริการ จำนวน 283 ราย คลอบคลุมทุกภาคของประเทศ พบว่า ด้วยมาตรการสาธารณสุขที่เข้มข้น และจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ค่อยๆ ลดลง ส่วนใหญ่จึงเห็นควรสนับสนุนให้ภาครัฐเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า นโยบายการเตรียมเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ของภาครัฐ ถือเป็นสัญญาณที่ดี เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติให้เข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องขอเน้นย้ำรัฐบาลในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิดอย่างจริงจังและเข้มข้น 

 

พร้อมทั้งเร่งการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศภายในปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งต้องจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ และมีจำนวนที่เพียงพอจนถึงปี 2565 และการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ที่สะดวกและราคารับได้

 

สำหรับผลการสำรวจมีดังนี้ 

 

 1. การเปิดประเทศ รัฐบาลควรเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้าง

 

ด้านสาธารณสุข

 • 80.5% ให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายฉีดวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์ 70% ของประชากร   
 • 74.8% ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรการการคัดกรองที่เข้มข้น และแผนการเตรียมวัคซีนพร้อมถึงปี 2565
 • 64.2% ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ที่สะดวกและราคารับได้  

 

ด้านเศรษฐกิจ

 • 68.6% ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรการการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้บริโภคที่ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพ 
 • 65.7% ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระจายรายได้ 
 • 62.1% ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรการลดค่าครองชีพ ลดค่าน้ำ ค่าไฟ และอินเทอร์เน็ต 
 • 52.1% ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรการเสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

 

ความกังวลต่อความพร้อมในการเปิดประเทศ

 • 73.2% กังวลเรื่องการที่ประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์มากเพียงพอ 
 • 60.9% กังวลเรื่องอัตราการติดเชื้อของประชาชนยังอยู่ในเกณฑ์สูง 
 • 56.8% กังวลเรื่องมาตรการการควบคุมการระบาดยังไม่เข้มข้นเพียงพอ 
 • 36.1% กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขค่อนข้างสูง 

 

ผู้บริหารกลุ่มค้าปลีก ค้าส่ง และบริการ มีความพร้อมในการเตรียมตัวเปิดประเทศในเรื่องใดบ้าง

 • 77.3% มีความพร้อมเรื่องการที่พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
 • 57.6% มีความพร้อมเรื่องการเปิดธุรกิจให้กลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ 
 • 47.1% มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการ COVID-FREE Setting ได้ครบถ้วน
 • 39.2% มีความพร้อมเรื่องกระบวนการคัดกรองผู้ติดเชื้อที่เข้มข้น

 

รัฐบาลจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านใด เพื่อที่ให้ประเทศฟื้นตัวได้รวดเร็วเข้มแข็งและยั่งยืน

 • 70.7% เน้นเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 • 60.7% เน้นเรื่องส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 
 • 56.8% เน้นเรื่องส่งเสริมโครงสร้าง เพื่อรองรับ New Economy 
 • 44.6% มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของประชากร 
 • 44.3% มุ่งให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม  

 

“อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการเปิดประเทศครั้งนี้ นอกเหนือจากการผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุขแล้ว สมาคมผู้ค้าปลีกไทยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง โดยการนำโครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ กลับมาอีกครั้งหนึ่ง และเพิ่มวงเงินเป็น 200,000 บาท เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็ว สำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้จัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และเป็นแต้มต่อให้ SMEs ไทยสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไป” ญนน์กล่าวปิดท้าย

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising