×

ผบ.ตร. สั่งด่วนที่สุดห้ามรอง ผบ.ตร. ถึงผู้ช่วยฯ เรียกตำรวจในสังกัดมาดูงานโดยไม่จำเป็น หลัง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เรียกประชุม 12 ก.พ. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
09.02.2024
  • LOADING...
ต่อศักดิ์ สุขวิมล

วานนี้ (8 กุมภาพันธ์) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) และจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า 

 

เรื่อง งดเว้นการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สถานีตำรวจนครบาล, สถานีตำรวจภูธร หรือกองบัญชาการ และตำรวจภูธรจังหวัดมาศึกษาดูงาน ฝึกงาน หรือมากำชับการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ในหนังสือระบุว่า ตามคำสั่ง ตร.ที่ 567/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และคำสั่ง ตร.ที่ 589 /2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่งได้กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร., จตช., ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ไว้แล้วนั้น

 

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับงานของสถานีตำรวจ และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด จึงกำชับให้งดเว้นการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด สน., สภ. และ บก., ภ.จว.มาศึกษาดูงาน หรือมากำชับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความจำเป็น 

 

และหากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวให้ขออนุญาตต่อ ผบ.ตร. ก่อนการสั่งการทุกครั้ง ทั้งนี้ สามารถใช้อำนาจในการกำกับการบริหารราชการ ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม การปฏิบัติราชการ และควบคุมการบังคับบัญชา เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการที่กำหนดเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวเกิดหลังจาก พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. สั่งการประชุมขับเคลื่อนกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ในส่วนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เนื่องจากพบข้อบกพร่องการปฏิบัติผ่านระบบการจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจ จึงให้หน่วยที่รับผิดชอบงานจราจรเดินทางไปร่วมประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising