×

ผบ.ตร. สั่งย้าย 8 ตำรวจลูกน้อง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เข้า ศปก.ตร. เหตุข่มขู่อัยการ

โดย THE STANDARD TEAM
24.02.2024
  • LOADING...
ต่อศักดิ์ สุขวิมล

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 106/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทน

 

โดยเอกสารระบุว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 543/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 ให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 8 ราย ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยเหตุกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญา หากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการนั้น

 

เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานกรณีที่ข้าราชการตำรวจดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญา มีพฤติการณ์ในเชิงคุกคามข่มขู่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาการสอบสวนคดีนี้ และขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวน ทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

 

ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 93/2567 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ข้าราชการตำรวจดังกล่าวมีกรณีกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย 

 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566

 

จึงให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 

และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควบคุมดูแลการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจที่ช่วยราชการ พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติตนและตักเตือนให้ระมัดระวังการกระทำที่อาจทำให้เข้าใจไปในเชิงการคุกคามข่มขู่บุคคล รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

 

อนึ่ง บรรดาคำสั่งหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกในส่วนที่ขัดหรือแย้งและใช้คำสั่งนี้แทน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

โดยรายชื่อข้าราชการตำรวจจำนวน 8 รายที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ ศปก.ตร. ประกอบด้วย

 

  • พล.ต.ต. นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์
  • พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิศมัย
  • พ.ต.อ. เขมรินทร์ พิศมัย
  • พ.ต.อ. อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์
  • พ.ต.ท. คริษฐ์ ปริยะเกตุ
  • พ.ต.ต. ชานนท์ อ่วมทร
  • ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ คนยงค์
  • ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ หวัดแวว

 

คำสั่งดังกล่าวเกิดจากกรณีที่ปรากฏหนังสือว่า กุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน ส่งหนังสือถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ตรวจสอบกลุ่มตำรวจที่พัวพันในเว็บไซต์พนันออนไลน์ของคดีมินนี่ มีพฤติการณ์คุกคามแอบถ่ายภาพตนเองซึ่งเป็นที่ปรึกษาในคดี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising