×

ส่งตรงจากยานแม่ เปิดลิสต์ ‘กองทุน RMF ตัวท็อป’ ของ บลจ. SCB

21.10.2021
 • LOADING...
กองทุน RMF ตัวท็อป’ ของ บลจ. SCB

ก้าวเข้าสู่ไตรมาส 4 แม้จะเป็นช่วงปลายปี แต่รอบการลงทุนกลับไม่ได้เข้าสู่ช่วงปลายไปด้วย ในทางตรงกันข้าม เป็นช่วงที่นักลงทุนต่างมองหากองทุนคุณภาพดีมาช่วยเสริมพอร์ตการลงทุน หลังจากที่ได้สังเกตการณ์สถานการณ์การลงทุนที่ผันผวนมาเกือบตลอดทั้งปีแล้ว ช่วงโค้งสุดท้ายของปีจึงเป็นช่วงที่นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าควรซื้อ RMF กองไหนดี ยานแม่อย่างธนาคารไทยพาณิชย์จึงไม่พลาดโอกาสคัดสรรกองทุน RMF ที่เสนอขายและบริหารจัดการโดย บลจ. SCB มีดีกรีติด Top Rank ประจำปี 2564 มาแนะนำสำหรับการลงทุน RMF ในปี 2564 

 

โดยคัดสรร 6 กองทุน RMF ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายหมวดหมู่สินทรัพย์และอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการจัดรูปแบบการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงตามสินทรัพย์ (Asset Allocation) ได้เลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตนเอง

 

 

6 กองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเหล่านี้เป็น A Must List ที่ควรมีไว้ในพอร์ตการลงทุน ซึ่ง THE STANDARD WEALTH แนะนำ สำหรับผู้ลงทุนที่ชื่นชอบความมั่นคง ต้องการลงทุนระยะยาวไปกับ บลจ. ที่ไว้วางใจได้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต รองรับชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง และเงินลงทุนในแต่ละปียังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ได้แก่กองทุนต่างๆ ดังนี้

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ  (SCBRMPOP) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMPOP เน้นการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ในต่างประเทศ ที่ได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Thematic) เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ (Growth of Ageing Population) การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง (The Growth of Middle Class) และการเพิ่มขึ้นของประชากร (Population Growth) โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS&P500) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMS&P500 มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และบริหารโดย BlackRock Fund Advisors โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 

 

กองทุนหลักไม่ได้ลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในสภาวการณ์ปกติ กองทุน SCBRMS&P500 จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRM4 จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีสภาพคล่องสูง โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสอดคล้องกับดัชนี SET50 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMS50 เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจำลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยอาจจะใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMEU) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMEU เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (Exchange Electronic Trading: Xetra) ตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี (Germany) และบริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock Asset Management Deutschland AG และลงทุนในสกุลเงินยูโร 

 

โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้ 

 

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMJP) ความเสี่ยงระดับ 6

 

 

กองทุน SCBRMJP เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารงานภายใต้ความดูแลของ Nomura Asset Management Co., Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในสกุลเงินเยน 

 

ทั้งนี้ กองทุน SCBRMJP จะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

 

ของแถมส่งท้ายจากยานแม่ในจังหวะที่หุ้นจีนกำลังย่อตัวด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCHA) ความเสี่ยงระดับ 6 ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited ‘SEHK’) เพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย China Asset Management (Hong Kong) Limited และลงทุนในสกุลเงินหยวน

 

กองทุน SCBRMCHA เหมาะสำหรับผู้ที่มองหากองทุนจีนไว้ติดพอร์ต ซึ่งในจังหวะที่หุ้นจีนย่อตัว จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าลงทุนในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว นอกเหนือไปจากจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ

 

สำหรับเงื่อนไขการลงทุนกองทุน RMF ผู้ลงทุนซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุน SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน หรือกองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท และต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน) ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น ส่วนเงื่อนไขการขายคืน สามารถขายคืนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุน RMF Top Rank ทั้ง 6 กองทุนบวก 1 ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย ผ่าน SCB Easy App

 

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือกาลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 
 • การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จากเว็บไซต์ของ SCBAM
 • สามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2777 7777

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising