×

ชมคลิป: รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา | THE STANDARD NOW MINI ECONOMIC FORUM 2022

โดย THE STANDARD TEAM
11.11.2022
  • LOADING...

ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการ, ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ยามารุดดิน ทรงศิริ นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้กู้ กยศ.

 

พบกันในรายการพิเศษ THE STANDARD NOW MINI ECONOMIC FORUM 2022 กับ อ๊อฟ ชัยนนท์ วันนี้ 11 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising