×

ชมคลิป: ไทยขาดการวาดภาพอนาคต สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

โดย THE STANDARD TEAM
27.11.2021
  • LOADING...

“เราต้องอ่านเกมของมหาอำนาจให้ออก เราต้องสัมผัสถึงกระแสลมของความเปลี่ยนแปลงให้ถูก เมื่อถูกทางแล้ว คำถามต่อไปคือ เรากล้าตัดสินใจหรือเปล่า จะเคลื่อนที่ไปกับเทรนด์นั้นหรือจะอยู่กับเทรนด์เก่าๆ ทำอย่างไรให้เราไม่ตกเทรนด์

 

“โลกกำลังปรับระเบียบทุกด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ประเทศไทยไม่พร้อมเกือบทุกด้านหรือเปล่า? ผมหวังว่าคำตอบของคำถามทิ้งท้ายนี้คือไม่ใช่”

 

ส่วนหนึ่งของสปีชที่กล่าวโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บนเวที ‘ประเทศไทยกับการปรับตัวในระเบียบโลกใหม่’ (New World Order: Impacts and Implications for Thailand) ภายในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021 The Great Reform ‘ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน’

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising