×

ดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์โลก ปี 2021 ไทยรั้งอันดับที่ 68 จาก 134 ประเทศ

20.10.2021
  • LOADING...
ดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์โลก ปี 2021 ไทยรั้งอันดับที่ 68 จาก 134 ประเทศ

จากรายงานดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์โลก (The Global Talent Competitiveness Index 2021) โดยสถาบันทางการศึกษา INSEAD ที่ร่วมมือกับ Portulans Institute และองค์กร Accenture ที่สำรวจและจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ใน 134 ประเทศจากทุกทวีปทั่วโลกในช่วงวิกฤตโควิด 

 

โดยดัชนี GTCI ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจาก 6 มิติสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น 1. ปัจจัยส่งเสริมภายในประเทศ (Enable) ที่เกี่ยวโยงกับบริบทแวดล้อมทางกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านธุรกิจและแรงงาน 2. การดึงดูดแรงงาน (Attract) 3. การพัฒนาแรงงาน (Grow) ทั้งในมิติของการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเข้าถึงโอกาสในการประสบความสำเร็จ 4. การรักษาฐานแรงงาน (Retain) ในมิติของการดำเนินชีวิตและความยั่งยืน 5. ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational and Technical Skills) และ 6. ความรู้ความสามารถระดับสูงของแรงงาน (Global Knowledge Skills) พบว่า

 

สวิตเซอร์แลนด์ครองอันดับ 1 ประเทศที่ดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์สูงที่สุด ประจำปี 2021 (82.09 คะแนน) ตามมาด้วยสิงคโปร์ (79.38 คะแนน) และสหรัฐอเมริกา (78.81) โดยใน 10 อันดับแรกจากหัวทางตารางล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีรายได้สูง และ 8 ใน 10 ประเทศอยู่ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในแถบสแกนดิเนเวีย

 

ขณะที่เพื่อนบ้านในย่านอาเซียนอย่างมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 34 (59.70) ตามมาด้วยอันดับที่ 47 บรูไน (51.61 คะแนน) ส่วนไทย ประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูง รั้งอันดับที่ 68 จาก 134 ประเทศ (45.46 คะแนน) อยู่อันดับที่ 9 ของเอเชียและที่ 4 ของอาเซียน โดยเมียนมาเป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้รับการจัดอันดับในรายงานครั้งนี้

 

ส่วนประเทศในทวีปแอฟริกาอย่างชาด รั้งอันดับ 134 อันดับสุดท้ายในการจัดอันดับครั้งนี้ มีดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่ 13.21 น้อยกว่าอันดับที่ 133 อย่างเยเมน เพียง 2.69 คะแนน

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising