×
330774

โครงการเมืองแห่งแรกในโลกที่ออกแบบทุกมิติเพื่อการใช้ชีวิต

โดย THE STANDARD TEAM
13.02.2020
  • LOADING...

สำรวจแนวคิดการพัฒนาเมืองของ กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ The Forestias โดย MQDC โครงการเมืองแห่งแรกในโลกที่ออกแบบทุกมิติ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น

ด้วยการสร้างสรรค์พื้นที่ให้คนทุกเจเนอเรชันได้ใกล้ชิดกันอย่างแท้จริง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ศึกษาวิธีการปลูกต้นไม้ และสร้างผืนป่าบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เพื่อนำธรรมชาติกลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นโครงการระดับโลกที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ที่ทำให้คนอยู่อาศัยมีความสุขและปลอดภัยที่สุดได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories