×

เจ้าสัวธนินท์สละเก้าอี้ประธานบอร์ด TRUE ตั้งศุภชัยดำรงตำแหน่งแทน ตอกย้ำยุคผลัดใบธุรกิจเครือซีพี

17.06.2019
  • LOADING...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา มีใจความสำคัญคือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกของกรรมการ 2 คนคือ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการของกลุ่ม TRUE และ สุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการบริษัท และยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 และแต่งตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานกรรมการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของสุภกิต เจียรวนนท์ โดยให้ 1. ศุภชัย เจียรวนนท์ 2. ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 3. วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ และ 4. อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการ 2 ใน 4 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

 

กรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือเอกสารใดๆ เพื่อการนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งใน 4 คนดังกล่าวข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

 

นับเป็นการลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดครั้งที่ 2 ของ ‘เจ้าสัวธนินท์’ หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งจะก้าวลงจากตำแหน่งประธานบอร์ดของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยให้เหตุผลว่ามีภารกิจมากทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ สร้างความฮือฮาให้กับโลกธุรกิจพอสมควร การสละเก้าอี้ประธานบอร์ดของ TRUE ในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำการผลัดใบธุรกิจสู่มือของลูกชายทั้งสองคนอย่าง สุภกิต เจียรวนนท์ ที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของทั้ง CPF และ CPALL และ ศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ TRUE

 

หากพิจารณาข้อมูลงบการเงินปี 2561 ของ 3 ธุรกิจสำคัญของกลุ่มซีพี ได้แก่ CPF CPALL และ TRUE พบว่า CPF มีสินทรัพย์รวมถึง 6.28 แสนล้านบาท รายได้รวม 5.67 แสนล้านบาท กำไรสุทธิ 1.55 หมื่นล้านบาท CPALL มีสินทรัพย์รวม 3.73 แสนล้านบาท รายได้รวม 5.27 แสนล้านบาท กำไรสุทธิราว 2.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ TRUE มีสินทรัพย์รวม 4.95 แสนล้านบาท รายได้รวม 1.77 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7 พันล้านบาท

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories