×

กรมป่าไม้ตั้งกรรมการร่วมสอบที่ดินแม่ธนาธรรุกป่าสงวนฯ ราชบุรี ก่อนตั้งป่าชุมชนให้ชาวบ้าน

โดย THE STANDARD TEAM
01.11.2019
  • LOADING...
กรมป่าไม้

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณี ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ นำชาวบ้านเข้าร้องเรียนและอ้างว่า สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ บุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ว่ารายละเอียดขอบเขตแปลงที่ดินยังไม่ชัดเจน โดยมีการนำชี้คร่าวๆ รวมประมาณ 3,000 กว่าไร่ มีเอกสารหลายประเภทรวมถึง ภบท.5 อยู่ในเขตป่าสงวนฯ เดิม ซึ่งประกาศเขตปฏิรูปทับ แต่มีบางส่วนไม่อยู่ในเขตปฏิรูป เช่น ที่ภูเขาและป่า ดังนั้นจึงจะมีคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบให้ได้รายละเอียดต่อไป

 

อรรถพลกล่าวต่อว่าสำหรับพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่มีมติเห็นสมควรร่วมกันจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ โดยพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนอยู่บริเวณบ้านหนองน้ำใส ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,050 ไร่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. พื้นที่บนเขามีสภาพเป็นป่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1069 (พ.ศ. 2527) และเป็นพื้นที่ที่มิได้อยู่ในพื้นที่พระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน (สามารถดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนได้ทันที) พื้นที่ประมาณ 300 ไร่

 

2. พื้นที่ชายเขามีสภาพเป็นป่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1069 (พ.ศ. 2527) และต่อมามีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 2554 พื้นที่ประมาณ 300 ไร่

 

3. พื้นที่ด้านล่างรอบเขา เนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ (พื้นที่ที่มีการอ้างเอกสารในที่ดิน) อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1069 (พ.ศ. 2527) และต่อมามีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 2554 ดังนั้นในปัจจุบันที่ดินจึงมีสถานภาพเป็นที่ดินที่มีเอกสารตามกฎหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

อรรถพลกล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงาน

 

1. พื้นที่ภูเขาที่มีสถานภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ซึ่งมีสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) โดยศูนย์ป่าไม้ราชบุรีและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึงได้ประสานงานกับชุมชนเพื่อจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว โดยจะส่งเรื่องไปยังกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาต่อไป

 

2. พื้นที่ชายเขามีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งยังไม่มีผู้ถือครองทำประโยชน์ จะต้องเข้ากระบวนการจัดตั้งป่าชุมชนตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

 

3. พื้นที่ส่วนที่มีเอกสารตามกฎหมายที่ดิน หากผู้ถือครองไม่มอบให้ชุมชนหรือไม่สามารถส่งมอบให้กับชุมชนได้ ต้องนำเข้าคณะกรรมการ กบร.จังหวัด เพื่อพิสูจน์สิทธิ แล้วจึงดำเนินการต่อไป

 

ภาพ: กรมป่าไม้

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising