×

แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ยื่นหนังสือเรียกร้องมาตรการป้องกันโควิดในเรือนจำ รุ้ง เผยกังวลสถานการณ์แยกสามเหลี่ยมดินแดง

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2021
  • LOADING...
Panusaya Sithijirawattanakul

วันนี้ (19 สิงหาคม) ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม พร้อมด้วยหน่วยปฐมพยาบาลภาคสนาม First Aid Volunteer 53 ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงกระทรวงยุติธรรม โดยมี วัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรมเป็นตัวแทนรับมอบ 

 

สำหรับใจความสำคัญของจดหมาย คือการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงยุติธรรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีมาตรการจัดการโรคโควิดเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำและทัณฑสถาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในเรือนจำยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเรียกร้องต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น ให้มีการตรวจคัดกรองผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจำ และทัณฑสถานทุกกรณี พร้อมออกเอกสารรับรองการตรวจโควิดให้ผู้ต้องขังแรกเข้า โดยให้ญาติสามารถนำเอกสารนี้มาเผยแพร่ได้เพื่อความโปร่งใส และหากพบผู้ต้องหาติดเชื้อ ให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาโดยทันทีอย่างเร่งด่วน

 

  • ให้แยกกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือเคยเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นกรณีพิเศษ

 

  • เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งต้องมีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน และตรวจหาเชื้อโควิดให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ต้องขัง และความถี่ที่ต้องใช้งาน 

 

  • เรือนจำต้องจัดหาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังทุกคน อย่างน้อยคนละ 30 ชิ้นต่อเดือน และมีเจลแอลกอฮอล์อยู่ในห้องผู้ต้องขังทุกห้อง และในพื้นที่ส่วนรวม

 

  • จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเรือนจำ

 

  • ต้องเปิดเผยข้อมูลทางสุขภาพให้แก่ทนาย หรือญาติผู้ต้องขังทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ปิดบัง 

 

  • ในกรณีติดเชื้อ ญาติของผู้ต้องขังต้องสามารถยื่นคำร้องให้นำตัวผู้ต้องขังย้ายไปรักษาในสถานพยาบาลอื่นได้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

 

  • ราชทัณฑ์ต้องมีการตรวจหาเชื้อจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุก 3 วันเป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกันเชื้อจากภายนอกสู่ผู้ต้องขัง

 

  • ศาลต้องปฏิบัติตามมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขังตามที่เคยได้ออกไว้ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการทั้งหมดโดยเร็วที่สุด  

 

นอกจากนี้ ปนัสยายอมรับว่า ส่วนตัวมีความเป็นกังวลกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุมนุมที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงอย่างต่อเนื่องทุกวันในช่วงนี้ ซึ่งส่วนตัว หากมีความเป็นไปได้ก็ต้องการจะสื่อสารและพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมในจุดนั้น ถึงปัญหา ข้อเรียกร้อง แต่ทั้งนี้ส่วนตัวยืนยันแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ยึดหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง และในช่วงนี้ยังไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่ม โดยปล่อยให้กลุ่มทะลุฟ้าจัดกิจกรรมไปก่อน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising