×

ธรรมนัส ยืนยันประกาศ ส.ป.ก. ล่าสุด เพื่อให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้-สกัดไปอยู่ในมือข้าราชการ

โดย THE STANDARD TEAM
20.02.2021
  • LOADING...
ธรรมนัส ยืนยันประกาศ ส.ป.ก. ล่าสุด เพื่อให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้-สกัดไปอยู่ในมือข้าราชการ

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) ที่อาคารรัฐสภา ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อภิปรายชี้แจงกรณีประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการระบุกิจการที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินที่มีหลากหลายประเภทจนเกินไป จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ใช้กฎหมายมาตั้งแต่ปี 2518 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2532 จนในปัจจุบันบริบทบ้านเมืองเปลี่ยนไป การทำเกษตรกรรมมีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่เกษตรกร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ยืนยันว่าเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส.ป.ก. ระบุว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ เช่าซื้อ หรือซื้อในที่ดินประเภท ส.ป.ก. มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. เกษตรกร ที่มีสมาชิกอภิปรายว่าผิดวัตถุประสงค์ที่จะนำไปทำโรงงานหรือกิจการอื่นๆ 2. บุคคลทั่วไปสำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน และ 3. ส่วนราชการหรือเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค สาธารณะ การศึกษา และความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นๆ 

 

“โดยกฎหมายของ ส.ป.ก. อนุญาตให้บุคคล 3 กลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น และด้วยบริบทที่เปลี่ยนไป เกษตรกรหันมาทำอาชีพอื่น ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามแก้กฎหมายมาโดยตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน การประกาศแต่ละฉบับต้องการให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ หลุดพ้นกับดักความยากจน ดังนั้นประกาศที่ออกมาจากผมล่าสุดมันเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี 2518 มีโรงงานน้ำตาล โรงงานผลไม้กระป๋อง มีทั้งหมดอยู่ในนี้ เพียงแต่สาระสำคัญคือต่อไปนี้ต้องไม่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินของแต่ละจังหวัด ให้ชัดเจนว่าตรงไหนทำได้หรือไม่ ไม่มีสาระอย่างอื่น เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมระเบียบการอะไรเลย เพียงแต่ให้ชี้ชัดไปเลยว่าอย่างไหนทำได้หรือไม่ อย่าให้ไปอยู่ในดุลยพินิจของข้าราชการ มันจะเป็นช่องทางแห่งการทุจริต สิ่งที่ผมทำคือต้องการให้เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักความยากจน” ธรรมนัส กล่าว

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising