×

ทักษิณ อาจเข้าเกณฑ์ลดโทษ 1 ใน 3 พร้อมพักโทษไม่ต้องติดกำไล EM เหตุเป็นผู้ต้องขังสูงวัย-เจ็บป่วยเรื้อรัง-ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี

โดย THE STANDARD TEAM
04.09.2023
  • LOADING...

วันนี้ (4 กันยายน) จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนที่ 40 ข เลขที่ 1/2566 ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชหัตถเลขา พระราชทานอภัยโทษ  ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากโทษจำคุก 3 คดี จำนวน 8 ปี ลดเหลือรับโทษเพียง 1 ปี เพื่อจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป 

 

มีรายงานว่า กรณีของทักษิณ ที่เป็นผู้ต้องขังสูงวัยและมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง จึงอาจเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎกระทรวง แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 คืออาจต้องรับโทษอย่างน้อย 1 ใน 3 ดังนั้น หากทักษิณผ่านหลักเกณฑ์ก็จะเหลือโทษ 1 ใน 3 ของ 1 ปี และหากได้รับการพักการลงโทษ ก็จะเป็นไปตามขั้นตอน 

 

คือราชทัณฑ์นำตัวไปรายงานต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติภายใน 3 วัน เพื่อกำหนดนัดหมายวันเวลาสำหรับการรายงานตัวรายเดือน ส่วนเรื่องการติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานคุมประพฤติ แต่ในกรณีของทักษิณ เป็นผู้ต้องขังสูงวัยที่ป่วยรุมเร้าด้วย 4 โรคเรื้อรัง และยังเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และสำนึกในการกระทำความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี จึงเป็นไปได้ว่าจะไม่เข้าข่ายต้องติดกำไล EM แต่อาจพ่วงเงื่อนไขไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับงานการเมืองใดๆ 

 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ทักษิณจะพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวทันที คือ กรณีมีพระราชกฤษฎีกา ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป ในวาระโอกาสสำคัญ เช่น วันที่ 13 ตุลาคม หรือวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดแนบท้ายด้วยว่ามีสาระเนื้อหาการยกเว้นอื่นใดหรือไม่ แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของพระราชอำนาจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising