×

รองโฆษกรัฐบาลเผย กระทรวงคมนาคม​ออกกฎประกันความเสียหายผู้โดยสาร​ใช้บริการรถไฟฟ้าบริเวณที่มีการใช้ตั๋ว

โดย THE STANDARD TEAM
27.04.2024
  • LOADING...

วันนี้ (27 เมษายน) รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน เพื่อให้ได้รับการบริการจากรัฐอย่างปลอดภัย ครอบคลุม และมีหลักประกันได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการให้บริการของรถไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม และให้ครอบคลุมไปถึงผู้รับสัมปทานกิจการรถไฟฟ้า

 

รัดเกล้ากล่าวว่า สำหรับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ที่ไม่ได้ให้สัมปทาน ซึ่งยังไม่มีกฎกระทรวงรองรับเกี่ยวกับประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อเป็นหลักประกันให้คนโดยสารได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการรถไฟฟ้าในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารที่ รฟม. ดำเนินการเอง และให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้รับสัมปทานกิจการรถไฟฟ้า จึงได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม

 

โดยร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร พ.ศ. ….  มีสาระสำคัญ อาทิ การกำหนดให้ รฟม. จัดให้มีการประกันภัยกับผู้รับประกันภัยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป สำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสารซึ่งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร ในวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องคำนึงถึงลักษณะและประเภทของโครงการรถไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาการให้บริการรถไฟฟ้า

 

“รัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินการให้การเดินทางคมนาคมของพี่น้องประชาชนมีความครอบคลุมและปลอดภัย หากเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ก็ขอให้ทราบว่ารัฐบาลมีกฎหมายคุ้มครองให้เป็นหลักประกันให้ประชาชนผู้โดยสารได้รับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการรถไฟฟ้าอย่างแน่นอน” รัดเกล้า​กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising