×

ไทยประกาศห้ามนำเข้าอิกัวน่าทุกชนิด ป้องกัน-ควบคุมแพร่พันธุ์ในไทย

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2023
  • LOADING...
อิกัวน่า

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ไทยพบการระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอิกัวน่าต่างถิ่นในพื้นที่ธรรมชาติโดยไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ระบาด จึงกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของจำนวนประชากรอิกัวน่าในประเทศไทย ด้วยการไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าอิกัวน่าทุกชนิด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 

 

ชัยกล่าวว่า ประกาศดังกล่าวส่งผลให้การนำเข้าสัตว์ป่ากลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์วงศ์อิกัวน่า (Family Iguanidae) ลำดับที่ 690 อิกัวน่าทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) เป็นเรื่องผิดกฎหมาย จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดให้ขึ้นทะเบียนการครอบครองอิกัวน่าทางระบบออนไลน์ จากการลงทะเบียนพบว่า มีผู้แจ้งครอบครองอิกัวน่าจำนวน 244 ราย ซึ่งครอบครองอิกัวน่าทั้งสิ้นจำนวน 3,419 ตัว โดยพบการครอบครองอิกัวน่ามากที่สุด 982 ตัวในจังหวัดชลบุรี 

 

“การประกาศไม่พิจารณาให้นำเข้าอิกัวน่าทุกชนิดเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่พันธุ์ของอิกัวน่าต่างถิ่นที่พบมากขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติของไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ทำผิดมีโทษทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ดี อาจมีการพิจารณาให้นำเข้าอิกัวน่าต่างถิ่นได้อีกครั้งหากพบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของอิกัวน่าในไทยได้” ชัยกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising