×

เชิดชูเกียรติทหารกล้า ‘วันทหารผ่านศึก’ รำลึกถึงวีรกรรมการปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
03.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก 

 

โดยในเวลา 08.45 น. สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี 2568 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ

 

พร้อมได้กล่าวคำปราศรัยว่า ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย และรักษาความมั่นคงของชาติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นเอกราช มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และมีความสงบร่มเย็น เพราะความเสียสละของทหารผ่านศึก ที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ ให้เป็นมรดกสืบทอดแก่ลูกหลานไทย

 

ซึ่งวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเหล่าทหารกล้า สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติสืบไป รัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทหารผ่านศึก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสงเคราะห์เพื่อให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเหมาะสมกับสถานภาพ งบประมาณ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเชิดชูเกียรติ การเผยแพร่วีรกรรมความเสียสละของทหารผ่านศึก ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ หรือปฏิบัติราชการสนามพื้นที่เสี่ยงอันตรายอยู่ในขณะนี้ พร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่แน่นอน สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

สุทินกล่าวต่อว่า ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจอันเข้มแข็ง ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ มีความสมัครสมานสามัคคี และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติของเราตลอดไป

 

ทั้งนี้ การจัดงานเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ทหารผ่านศึกได้จัดขบวนพาเหรด นำโดย พล.อ. เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) พร้อมทหารผ่านศึกในสมรภูมิรบต่างๆ กว่า 1,000 คน เดินมายัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมีข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับบริเวณตลอดสองข้างทาง

 

สำหรับทหารผ่านศึกที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1 ที่ทุพพลภาพหรือพิการดีเด่น ประจำปี 2567 ได้แก่ 

 

อาสาสมัครทหารพราน มานัส สุทธิใส ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวนยางพารา อีกทั้งยังมีกิจการด้านการค้าขาย 

 

สำหรับทหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค ได้แก่ พ.อ. สมบูรณ์ วิจารณ์ปรีชา 

 

ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคเหนือ พลทหาร ภิญโญ คงปัญญา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคกลาง พลทหาร บุญจันทร์ มัทนัง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิบตรี เจริญศักดิ์ ชูสง 

 

ส่วนทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับรางวัลชมเชยในภาคอื่นๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลในวันนี้เช่นเดียวกัน โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก

 

ทั้งนี้ พิธีวางพวงมาลาเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นการวางพวงมาลาของผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม มูลนิธิ และทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ

 

สำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึก ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ ‘เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก’ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising