×

ไทยสร้างไทย จัดเต็มซักฟอกรัฐบาลเศรษฐา หวังเตือนสติรัฐบาล แถลงนโยบายแต่ไม่ตรงปก

โดย THE STANDARD TEAM
01.04.2024
  • LOADING...
ไทยสร้างไทย ซักฟอกรัฐบาล

วันนี้ (1 เมษายน) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงความพร้อมในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ซึ่งพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติ อภิปรายทั่วไปรัฐบาล ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายนนี้ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้ทำการบ้านเพื่อเตรียมพร้อมในการอภิปรายอย่างเข้มข้น โดยมี 3 สส. ของพรรคจะทำหน้าที่ในการอภิปราย ประกอบด้วย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส. บัญชีรายชื่อ, ชัชวาล แพทยาไทย สส. ร้อยเอ็ด และ รำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส. อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย 

 

พรรคได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะทำงานในแต่ละด้านของพรรคที่ได้เกาะติดการบริหารงานของรัฐบาลมาตลอด 7 เดือน โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่เดินหน้าตามนโยบายที่หาเสียงไว้ และเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายที่ให้ไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งจะสอดคล้องกับญัตติของฝ่ายค้านที่จะร่วมมือกันชี้ให้เห็นว่า นโยบายของรัฐยังไม่เป็นรูปธรรม ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ ตอกย้ำว่านโยบายไม่ตรงปกอย่างแท้จริง

 

ไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคการเกษตรให้กับประชาชน การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ลง ไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนก็ยังไร้ทิศทาง ขาดความจริงใจในการดำเนินการหลังมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในมือ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่รัฐบาลเพิกเฉย ปล่อยปละละเลยไม่มีการตรวจสอบ

 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สำคัญซึ่งมาจากเสียงสะท้อนของประชาชน นั่นคือการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมือง รวมถึงอีกหลายปัญหาสำคัญที่รัฐบาลไม่จริงใจในการแก้ไข เช่น การลดความเหลื่อมล้ำการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การปฏิรูปกองทัพ การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม หรืออาชญากรรม รวมถึงยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ ระบาดไปทั่วทุกมุมเมือง

 

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยจะนำข้อมูลเชิงลึก พฤติกรรมพฤติการณ์ ที่ส่อว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน ผิดพลาดบกพร่อง ไปเปิดเผยต่อสภาเพื่อให้รัฐบาลระงับยับยั้งและทบทวนอย่างเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนที่คาดหวังจะเห็นความจริงใจจากรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising