×

ไทยลีกยันไม่เลื่อนแข่งอีก ดำเนินจัดการแข่งขันต่อ หากทีมใดมีสมาชิกทีมไม่พอลงเตะให้ปรับแพ้

21.01.2022
 • LOADING...
ไทยลีกยันไม่เลื่อนแข่งอีก ดำเนินจัดการแข่งขันต่อ หากทีมใดมีสมาชิกทีมไม่พอลงเตะให้ปรับแพ้

วันนี้ (21 มกราคม) ไทยลีกและตัวแทนสโมสรสมาชิกในระดับไทยลีก 1 เปิดประชุมร่วมกันเพื่อหารือและสรุปข้อตกลงในเรื่องยืนยันการดำเนินการจัดแข่งขันต่อภายใต้สถานการณ์โควิด

 

โดย กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก พร้อมด้วยตัวแทนสโมสรสมาชิกของรีโว่ ไทยลีก (ไทยลีก 1) ได้เข้าหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพภายใต้สถานการณ์โควิด เพื่อหาข้อตกลงเรื่องของการจัดการแข่งขัน และปัญหาที่จะกระทบตามมาหากมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างต่อเนื่อง

 

โดยหัวข้อการจัดการแข่งขันตามมาตรการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ (SOP) ที่ประชุมมีมติร่วมกัน ดังนี้

 

บังคับใช้มาตรฐานการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ และมาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่มีการขอเลื่อนการแข่งขันอีกในทุกกรณี

 

กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดในสโมสร ขอให้สโมสรปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ระบุในมาตรฐานการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ หัวข้อแนวทางการสนับสนุนด้านการแพทย์และการควบคุมโรคระบาด โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1) มาตรการกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดภายในทีม

 • ผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด ให้แยกเข้ารับการรักษาตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข
 • นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมคนอื่นๆ ที่ลงทำการแข่งขัน และฝึกซ้อมภายในทีมเดียวกัน จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง และให้แยกกักตัวทันที จนกว่าจะมีผลการตรวจ RT-PCR ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ โดยสโมสรต้องดำเนินการตามแนวทางการตรวจซ้ำและการกักตัว 
 • กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) ที่ระบุรายละเอียดในมาตรฐานการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ให้ดำเนินการดังนี้
  1. ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง หลังจากพบว่าในทีมมีผู้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด และตรวจซ้ำทุกๆ 3-5 วัน ในระหว่างกักตัว
  2. ระหว่างที่รอผลตรวจเชื้อนั้น ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแยกกักตัวทันที โดยให้สโมสรดำเนินการดังนี้

2.1 ให้นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมแยกกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ด้วยวิธีการตามที่สาธารณสุขรับรองอย่างเคร่งครัด หรือ

2.2 ให้สโมสรจัดหาสถานที่เพื่อให้นักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว (Community Quarantine) ด้วยวิธีการตามที่สาธารณสุขรับรองอย่างเคร่งครัด

 • กรณีที่ผลการตรวจเชื้อซ้ำยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง สามารถทำการซ้อมร่วมกันในหมู่ผู้ที่กักตัวร่วมกันและมีความเสี่ยงสูงได้ มิให้ทำการซ้อมร่วมกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแต่กักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine) หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง และให้มีการตรวจเชื้ออีกครั้งก่อนวันทำการแข่งขัน 1 วัน และต้องนำส่งผลการตรวจมายังฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อรับทราบ และจะต้องตรวจซ้ำอีกทุกๆ 1 วันก่อนทำการแข่งขัน จนครบ 14 วัน นับจากผู้ป่วยยืนยันคนสุดท้ายในทีม
 • กรณีที่ทีมพบนักกีฬาติดเชื้อโควิด โดยมีใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าติดเชื้อโควิด และคงเหลือนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนในทีมไม่เกิน 15 คน ที่มีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด หรือได้รับคำสั่งให้กักตัว หรือให้งดการเดินทางจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน
 • กรณีที่มีทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด โดยทีมใดคงเหลือนักกีฬาทั้งทีมรวมกัน พร้อมลงทำการแข่งขันน้อยกว่า 11 คน ณ วันแข่งขัน โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิดหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้
 • กรณีที่ทีมได้รับหนังสือขอให้งดการจัดการแข่งขันในพื้นที่จากหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สโมสรทีมเหย้าหาสนามทดแทนเพื่อทำการแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาสนามทดแทนได้ทันในวันแข่งขัน จะถือเป็นความบกพร่องของสโมสรทีมเหย้า และจะมีความผิดตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

2) มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด

 • กรณีที่ทีมพบนักกีฬาติดเชื้อโควิด โดยมีใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าติดเชื้อโควิด และคงเหลือนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนในทีมไม่เกิน 15 คน ที่มีผลตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด หรือได้รับคำสั่งให้กักตัว หรือให้งดการเดินทางจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน
 • กรณีที่มีทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด โดยทีมใดคงเหลือนักกีฬาทั้งทีมรวมกัน พร้อมลงทำการแข่งขันน้อยกว่า 11 คน ณ วันแข่งขัน โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโควิด หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ ทั้งนี้ รายละเอียดระบุในการบังคับใช้มาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด

 

3) มาตรการในกรณีกลับมาลงทำการแข่งขันหลังจากติดเชื้อโควิด

 • เพื่อให้การแข่งขันฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกฝ่าย ขอให้สโมสรของท่านส่งใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR สำหรับผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทีมซึ่งเคยติดเชื้อโควิด ที่ต้องการกลับมาลงทำการแข่งขัน กรณีพบผล RT-PCR เป็นบวก ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจ Antibody เพื่อยืนยันว่านักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวหายขาดจากอาการและไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีก โดยขอให้นำส่งใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR มายังฝ่ายจัดการแข่งขันที่อีเมล [email protected] ก่อนวันทำการแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน

 

อย่างไรก็ตาม ไทยลีกมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพทุกระดับชั้นในสำเร็จลุล่วงในฤดูกาล 2564/65 และขอให้ทุกสโมสรปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ และมาตรการพิเศษการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทน ในกรณีที่ทีมพบผู้ติดเชื้อโควิด ที่ตกลงไว้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทำการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศสำเร็จลุล่วงร่วมกัน

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising