×

‘ระเบียบสำคัญกว่าสิทธิเสรีภาพนักเรียน’ กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย เผาร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2021
  • LOADING...
กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย

วันนี้ (17 มิถุนายน) กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย นำโดย ฟิวส์-พีรพล ระเวกโสม, กฤตินันท์ เกิดศรีสุข และ มีมี่ จากกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยการเผาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผม และร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ร่างของรัฐบาล) เพื่อตอกย้ำปัญหาของการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งทางกลุ่มมองว่าเพราะระเบียบฉบับนี้เป็นปัญหาสำหรับนักเรียน เนื่องจากมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียน

 

พีรพลกล่าวว่า ปัจจุบันนี้การศึกษาไทยสนใจแค่ระเบียบ แต่ไม่สนใจคุณภาพของการศึกษาหรือสวัสดิภาพของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น การบังคับหรือลงโทษด้วยการกล้อนผมนักเรียน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย หรือการคุกคามนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นหรือออกไปร่วมกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น

 

พีรพลกล่าวต่อไปว่า กรณีการคุกคามนักเรียนทั้งจากเจ้าหน้าที่และโรงเรียน ทำให้นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และทำให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยให้ความสำคัญกับระเบียบกฎเกณฑ์มากกว่ากว่าสิทธิเสรีภาพ โดยพีรพลต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพราะที่ผ่านมากระทรวงบอกเพียงว่ารับทราบและจะนำไปพิจารณาต่อ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 

ทั้งนี้พีรพลมองว่า การไว้ทรงผมของนักเรียนคือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก เพราะนับตั้งแต่การประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องของการไว้ทรงผมนักเรียน และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แต่ยังคงมีโรงเรียนบางแห่งยึดหลักกฎกระทรวงเดิมที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ทั้งยังมีกรณีนักเรียนถูกตัดผมเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนไม่ได้เคารพกฎกระทรวง ราวกับว่ากฎนี้ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์

 

นอกจากนี้แม้จะมีรายงานเหตุการณ์นักเรียนถูกลงโทษด้วยการตัดผม แต่กระทรวงไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง อ้างเพียงว่าแค่ได้รับรายงาน ส่งผลให้นักเรียนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising