×

สหภาพการบินไทยค้านแผนปรับโครงสร้าง ยืนยันต้องเป็น ‘รัฐวิสาหกิจ’ เท่านั้น

07.05.2020
  • LOADING...

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยออกแถลงการณ์ผ่าน Facebook TG UNION ความว่า ขอแสดงจุดยืนในการดูแลบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยเน้นในเรื่องของสถานะสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ และการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการของสมาชิกและพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

 

อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยขอแสดงความเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการลดขนาดขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจของพนักงานตามแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัทฯ

 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยขอแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแปรรูปบริษัทฯ ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ออกจากกัน และ/หรือ มีผลให้บริษัท การบินไทยต้องพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ และต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น

 

ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในการแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่านี่ถือเป็นโอกาสสุดท้ายที่รัฐบาลจะทำสำหรับการฟื้นฟูการบินไทย หลังจากให้เวลาแก้ไขมา 5 ปีแล้ว โดยขอให้ทุกคนในการบินไทยช่วยกัน ถ้าท่านยังไม่ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู ก็จะเกิดปัญหายิ่งลำบากไปกว่านี้

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories