×

การบินไทยออกมาตรการช่วยเหลือพนักงาน 2 หมื่นคน หลังได้รับผลกระทบโควิด-19

โดย efinanceThai
25.03.2020
  • LOADING...

นเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินเป็นอย่างมาก และบริษัทได้ประกาศหยุดเที่ยวบินชั่วคราวในหลายเส้นทางทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ขณะนี้พนักงานทุกคนกว่า 2 หมื่นคนยินยอมให้บริษัทปรับลดเงินเดือน 25% ตามกฎหมาย ตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไป

 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้ออกประกาศช่วยเหลือพนักงานที่เป็นหนี้สถาบันการเงิน ยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงานผู้มีรายได้ลดลง เพื่อยื่นขอผ่อนผันการชำระหนี้สถาบันการเงินตามมาตรการเยียวยาของภาครัฐ

 

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ออกประกาศช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนี้ โดยผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นให้แก่สมาชิกที่เข้าโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563 (หรือเท่ากับลดเงินเดือนด้วยความสมัครใจประมาณเดือนละ 30% ของฐานเงินเดือนตนเอง) ให้ชำระเงินต้นค่างวดเหลืองวดละ 1,000 บาทต่อสัญญา (ไม่รวมดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และจะขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ทุกคน ไม่เฉพาะลูกหนี้ในโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน

 

นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ยังออกประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการถอนเงินของสมาชิก โดยกำหนดให้สมาชิกถอนเงินได้คนละไม่เกิน 300,000 บาทต่อเดือน ส่วนยอดเงินที่ขอถอนเกินกว่า 300,000 บาท หรือถอนเพื่อปิดบัญชี สหกรณ์ฯ จะรับคำขอถอนไว้ และพิจารณาทยอยจ่ายให้ตามสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ฯ จนครบยอดเงินฝากทุกบัญชีโดยเร็วที่สุด ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเกลี่ยเงินให้กับสมาชิกทุกคนได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในภาวะวิกฤต

 

เรียบเรียง จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 

ติดตามข่าวสารการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่: www.efinancethai.com

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories