×

ไต้ฝุ่นฮากิบิสทำการบินไทยปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินไปญี่ปุ่น

โดย THE STANDARD TEAM
11.10.2019
  • LOADING...
การบินไทย

จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนประชาชน กรณีพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 19 หรือไต้ฝุ่นฮากิบิส กำลังจะพัดเข้าฝั่งประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงมาก ซึ่งคาดว่า จะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินที่จะไปยังโอซาก้า นาโงย่า และโตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ)

 

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน ทางการบินไทยคาดว่า จะปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินจากตารางการบินปกติของเที่ยวบิน  4 จุดบินที่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ดังนี้

 

โอซาก้า 

 

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 622 กรุงเทพฯ-โอซาก้า ของวันที่ 11 ตุลาคม 2562 

 

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 623 โอซาก้า-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 

 

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 672 กรุงเทพฯ-โอซาก้า ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 

 

4. เที่ยวบินที่ ทีจี 673 โอซาก้า-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

สำหรับเที่ยวบินที่ยังไม่ได้แจ้งเวลา บริษัทฯ จะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ให้ทราบต่อไป

 

นาโงย่า

 

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 645 วันที่ 12 ตุลาคม 2562

เดิมออกจากนาโงย่าเวลา 11.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.00 น.

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากนาโงย่าเวลา 09.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.00 น.

 

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 646 กรุงเทพฯ-นาโงย่า ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 647 นาโงย่า-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

สำหรับเที่ยวบินที่ยังไม่ได้แจ้งเวลา บริษัทฯ จะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ให้ทราบต่อไป

 

โตเกียว (นาริตะ)

 

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 641 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 

เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. 

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.50 น.

 

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 

เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น.

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.30 น.

 

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 676 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 

 

4. เที่ยวบินที่ ทีจี 677 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

สำหรับเที่ยวบินที่ยังไม่ได้แจ้งเวลา บริษัทฯ จะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ให้ทราบต่อไป

 

โตเกียว (ฮาเนดะ)

 

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 683 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 

เดิมออกจากโตเกียว (ฮาเนดะ) เวลา 10.35 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.05 น.

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว ( ฮาเนดะ) เวลา 09.35 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.05 น.

 

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 660 กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 661 โตเกียว (ฮาเนดะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

สำหรับเที่ยวบินที่ยังไม่ได้แจ้งเวลา บริษัทฯ จะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ให้ทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารติดตามการปรับเวลาทำการบินของเที่ยวบินข้างต้นอย่างใกล้ชิดจากเว็บไซต์ thaiairways.com

 

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) กรุงเทพฯ-นาโงย่า และกรุงเทพฯ-โอซาก้า ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 

โดยติดต่อได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories