×

เทวัญลาออกหัวหน้าชาติพัฒนา เปิดทางเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ พัฒนาพรรคให้เติบโต

โดย THE STANDARD TEAM
13.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (13 สิงหาคม) สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวถึง ตามที่พรรคชาติพัฒนา​จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ มีเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนผู้ที่ได้ลาออกไปนั้น เนื่องจากหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ได้มีกรรมการบริหารพรรคได้ลาออกไปแล้ว 8 คน จากจำนวน 27 คน และกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันก็ได้ทำงานมาแล้วประมาณเกือบ 2 ปี 

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรคให้เหมาะสมสำหรับการทำงานทางการเมืองต่อไป เทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา จึงขอลาออกจากหัวหน้าพรรค เพื่อให้สมาชิกพรรคได้ทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30 คน เพื่อมาบริหารพรรคชาติพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไป เพื่อให้พรรคมีความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป 

 

นอกจากนั้นในการประชุมเรื่องวาระอื่นๆ คงได้มีการหารือกันและรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน รวมทั้งหารือกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน และมีความวิตกกังวลต่อปัญหาเรื่องนี้

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising