×
344785

เทสโก้ โลตัสเปิดตามปกติ พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือพนักงานร้านค้าเช่า จ้างเป็นพนักงานรายวันชั่วคราว

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2020
  • LOADING...

เทสโก้ โลตัสสาขาใหญ่ และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสทุกสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงร้านขายยาที่ตั้งอยู่ในสาขาและพื้นที่ศูนย์การค้า จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารสด อาหารแห้ง ยา และของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

เทสโก้ โลตัสทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า ผู้ผลิตสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น นำ้ดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ

 

ในส่วนของศูนย์การค้าในห้างเทสโก้ โลตัส ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร จะให้บริการซื้อกลับบ้านและส่งถึงบ้านเท่านั้น ส่วนร้านค้าในพื้นที่เช่าอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามประกาศของกรุงเทพมหานคร จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 หรือตามมาตรการที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละจังหวัด

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานของร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัสที่ขาดรายได้ เนื่องจากการปิดให้บริการของร้านต่างๆ เทสโก้ โลตัสยินดีให้ความช่วยเหลือพนักงานร้านค้าเช่า ด้วยการจ้างงานพนักงานชั่วคราวประเภทรายวัน โดยสามารถรับเข้าทำงานได้ในทันที

 

เทสโก้ โลตัสให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในสาขาของทั่วประเทศ และได้ดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตะกร้าและรถเข็นช้อปปิ้ง เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ราวบันไดเลื่อน และจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงมีการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ ภายในสาขาและศูนย์อาหาร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories