×

เร่งดูแลเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งสุขภาพและทุนเรียนผ่าน ‘กลไกอาสาสมัครคุณภาพ’ และ ‘ทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง’ จากความร่วมมือของ ‘กลุ่มธุรกิจ TCP’ และ ‘กสศ.’ [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
27.08.2021
  • LOADING...
TCP

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ปัจจุบันมีเด็กติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุดประมาณ 2,900 คน จำนวนเด็กติดเชื้อสะสม 107,245 คน และกว่า 70% ของตัวเลขเป็นกลุ่มยากจนด้อยโอกาส ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งสุขภาพกาย ใจ สังคม และความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา    
  • กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะองค์กรใหญ่ที่ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดในทุกด้าน และเชื่อว่าการศึกษาคือหัวใจหลักในการพัฒนาสังคม เล็งเห็นถึงปัญหาในครั้งนี้ จึงผนึกกำลังกับ กสศ. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผ่านสองโครงการ ได้แก่ ‘กลไกอาสาสมัครคุณภาพ’ เร่งดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวในพื้นที่เปราะบางทั่วกรุงเทพมหานคร และโครงการ ‘สานฝันการศึกษาเพื่อน้อง’ สร้างโอกาสทางการศึกษาไม่ให้เด็กหลุดออกนอกระบบแบบครอบคลุมทุกมิติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวันของไทยที่ ศบค. รายงานยังคงแตะหลักหมื่นต่อเนื่อง บวกกับข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า มีเด็กติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุดประมาณ 2,900 คน จำนวนเด็กติดเชื้อสะสม 107,245 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   

 

สิ่งที่น่ากังวลใจคือ ราว 70% ของตัวเลขเป็นกลุ่มยากจนด้อยโอกาส เนื่องจากสมาชิกแต่ละครอบครัวอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัด ความแออัดทำให้การติดโรคโควิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเข้าไม่ถึงการรักษาที่มีคุณภาพ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ได้รับผลกระทบในทุกมิติ ได้แก่ สุขภาพกาย ใจ สังคม และความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือต้องลาออกเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว นำไปสู่ปัญหาด้านการศึกษาระยะยาว  

 

ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง, เรดดี้, โสมพลัส, สปอนเซอร์, แมนซั่ม, ไฮ่!, เพียวริคุ, ซันสแนค และวอริเออร์ หนึ่งในองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมและชุมชนมาโดยตลอดในทุกด้าน ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกับชุมชน เล็งเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวในพื้นที่เปราะบางทั่วกรุงเทพฯ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด จึงเร่งเดินหน้าช่วยเหลือ ผนึกกำลังกับ กสศ. ผ่านสองโครงการ ได้แก่ 

 

สนับสนุนกลไกอาสาสมัครคุณภาพ เร่งดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวในพื้นที่เปราะบางทั่วกรุงเทพฯ โดยเริ่มต้นจากระยะเร่งด่วน เพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด ผ่านโครงการ ‘สนับสนุนกลไกอาสาสมัครคุณภาพ’ เพื่อเป็นกำลังเสริมให้แก่หน่วยงานหลักต่างๆ รวมถึงส่งชุดยาและเครื่องมือติดตามอาการหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต ผ่านการระดมทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนกลไกอาสาสมัครคุณภาพ ให้แก่อาสา กสศ. จำนวน 100 คน คนละ 400 บาท รวมงบประมาณ 1.2 ล้านบาท  

 

TCP

 

ทั้งนี้ กลไกอาสาสมัครคุณภาพ จะทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมให้แก่หน่วยงานหลักต่างๆ เช่น อาสาสมัครคุณครูทั้งในระบบและนอกระบบชุมชน อาสาสมัครเยาวชนช่วยรับส่งผู้ป่วยเด็ก รวมถึงส่งชุดยาและเครื่องมือติดตามอาการ หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง และยังสนับสนุนระบบอาสาสมัครดูแลเด็กสัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระหว่างระยะเวลากักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัว (State Quarantine) รวมถึงดูแลเด็กป่วยติดเชื้อที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสถานพยาบาลทุกรูปแบบ พร้อมจัดตั้งอาสาสมัครเยี่ยมเด็กและครอบครัวในพื้นที่ชุมชน เพื่อติดตามการเลี้ยงดู ส่งยา อาหาร หรือเครื่องใช้จำเป็น และอาสาสมัครเลี้ยงดูเด็กชั่วคราวในครอบครัวอุปถัมภ์ 

 

TCP

 

สนับสนุนโครงการทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง มอบโอกาสให้เยาวชนศึกษาต่อ ถือเป็นการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาแบบครบทุกมิติ ด้วยการเดินหน้าให้ความช่วยเหลือระยะฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ไม่ให้เด็กกลุ่มเปราะบางหลุดออกจากระบบในวิกฤตครั้งนี้ ภายใต้โครงการ ‘ทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง’ ร่วมสร้างหลักประกันให้เยาวชนได้ศึกษาในช่วงชั้นรอยต่อ ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่เด็กส่วนใหญ่มักจะหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนได้ศึกษาต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) จำนวน 400 คน คนละ 10,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อสร้างความเสมอภาค รวมถึงดูแลเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกมิติ

 

TCP

 

นุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งดูแลสังคมในภาวะวิกฤต โดยมีแนวทางตามกรอบการทำงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งมีขอบเขตการทำงานเกี่ยวกับชุมชน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องดูแลพนักงานกว่า 5,000 ชีวิต เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก โดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้ให้การสนับสนุนโครงการการศึกษาทั้งในและนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพบุตรหลานพนักงาน ริเริ่มโครงการด้านการศึกษาร่วมกับภาครัฐ

 

“วิกฤตจากโควิดที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ณ ขณะนี้รุนแรงถึงที่สุด และคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือเด็กกลุ่มเปราะบาง เรื่องด่วนที่กลุ่มธุรกิจ TCP จะเข้าไปดูแลร่วมกับ กสศ. คือ การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่พร้อมเรียนรู้ รวมทั้งมีทุนทรัพย์พอที่จะได้เรียนหนังสือต่อโดยไม่ต้องออกจากระบบกลางคัน โดยให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ ‘กลไกอาสาสมัครคุณภาพ’ และโครงการ ‘ทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง’ ที่ดูแลทั้งสุขภาพและทุนทรัพย์ไปพร้อมกัน” นุชรีกล่าวพร้อมกับระบุว่า นี่คือเหตุผลหลักที่กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ริเริ่มผนึกกำลังร่วมกับ กสศ. ในโครงการด้านการศึกษาเพื่อหยุดยั้งปัญหานี้

 

TCP

 

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันพบเด็กติดเชื้อโควิดรายวันล่าสุดประมาณ 2,900 คน มีจำนวนเด็กติดเชื้อสะสม 107,245 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) ในจำนวนนี้คาดว่าราว 70% เป็นกลุ่มยากจนด้อยโอกาส เนื่องจากสมาชิกแต่ละครอบครัวอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัด ความแออัดทำให้การติดโรคโควิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้รับผลกระทบในทุกมิติ ได้แก่ สุขภาพกาย ใจ สังคม และความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา     

 

กสศ. จึงระดมความร่วมมือเพื่อทำงานเชิงรุกบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ผ่านศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ. เพื่อเสริมการทำงานของหน่วยงานหลักที่ยังเป็นช่องว่าง หรือเป็นอุปสรรคทำให้กลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในภาวะวิกฤต   โดยสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเร่งด่วน และสำคัญที่สุดคือกลไกอาสา กสศ. ที่มีภารกิจชัดเจนว่า วิกฤตเกิดขึ้นกับเด็กของเราที่จุดไหน อาสา กสศ. จะเข้าไปช่วยในจุดนั้นอย่างรวดเร็วทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง   นอกจากนี้ในระยะฟื้นฟูจะมีการติดตาม วางแผนช่วยเหลือเป็นรายคนเพื่อป้องกันหลุดออกจากระบบการศึกษา กสศ. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นได้จริงแม้ในยามวิกฤต

 

TCP

 

การจะสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นได้จริงในยามวิกฤตเช่นนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความพร้อม จึงจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด แรงสนับสนุนในครั้งนี้ของกลุ่มธุรกิจ TCP จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวในพื้นที่เปราะบางทั่วกรุงเทพฯ และสร้างโอกาสทางการศึกษาไม่ให้เด็กหลุดออกนอกระบบแบบครอบคลุมทุกมิติเกิดขึ้นได้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising