×

ทวีแจง ย้ายสุริยาพ้นเก้าอี้อธิบดี DSI นั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพราะเป็นคนมีประสบการณ์ มีความเหมาะสมกับตำแหน่งใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
28.11.2023
  • LOADING...
สุริยา สิงหกมล

จากการที่วันนี้ (28 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติย้าย พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล จากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรัตน์ ได้ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทำให้ตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่างลง จึงจำเป็นต้องเสนอย้าย พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว 

 

และเนื่องจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงในภาพรวม กำกับงานของกรมในกลุ่มภารกิจ รวมทั้งประสานงานหน่วยงานต่างกระทรวง ซึ่ง พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล มีประสบการณ์ผ่านงานระดับอธิบดีที่ปรึกษาหลายหน่วยงาน เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงที่ว่างจากการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ โดยเฉพาะการยกระดับหลักนิติธรรมของประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

ส่วนข้อกังวลในการดำเนินคดีสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น พ.ต.อ. ทวี กล่าวว่า จะไม่ส่งผลกระทบกับการดำเนินคดีดังกล่าว โดยการพิจารณาดำเนินการจะยังคงเป็นไปตามพยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกประการ

 

พ.ต.อ. ทวี ยืนยันว่า กระทรวงยุติธรรมจะมุ่งมั่นสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้านการสืบสวนสอบสวน ยกระดับในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของผู้ทรงอิทธิพลและการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ซึ่ง พ.ต.ต. สุริยา เป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารของกระทรวงยุติธรรมด้วย

 

“การแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้รับแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงเอกภาพและความรู้ความสามารถในการบังคับบัญชา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่มีการกลั่นแกล้งหรือมีอคติใดๆ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นที่สนใจของสังคมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือคดีหมูเถื่อน โดยคดีดังกล่าวจะมีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุดและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ” พ.ต.อ. ทวี กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising