×
383008

VDO Therapy

25 กรกฎาคม 2020

‘เอพี (ไทยแลนด์)’ มัดใจลูกค้าคนเมืองรุ่นใหม่ด้วยเทรนด์ ‘VDO Therapy’ ส่งตรงประสบการณ์สุนทรียะ ชีวิตวิถีใหม่เปี่ยมสุขใน ‘บ้านกลางเมือง’ [Advertorial]

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้พฤติกรรมหลายอย่างของผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยมีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจและน่ากล่าวถึงก็คือการปรับตัวของผู้ประกอบการเข้าสู่ ‘Digital Marketing’ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งติดปัญหา ไม่สามารถเดิ...