×

UNESCAP

แพทองธาร ชินวัตร นำทีมขึ้นเวที UNESCAP ใน วันสตรีสากล
8 มีนาคม 2024

แพทองธารนำทีมตัวแทนผู้หญิงเพื่อไทยขึ้นเวที UNESCAP ในวันสตรีสากล ผลักดันบทบาทผู้หญิงในสนามการเมือง-พัฒนานโยบายช่วยหญิงไทย

วันนี้ (8 มีนาคม) เนื่องในวันสตรีสากล แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์เนื่องในวันสตรีสากล ณ UNESCAP องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนผู้หญิงจากพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็น พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, จิราพร สินธุไพร สส. ร้อยเอ็ด และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, สรัสนันท์ อรรณนพพร สส. ขอนแก่น ...
6 ตุลาคม 2017

Uber เปิดตัว ‘uberASSIST’ บริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

     ในวันที่ระบบขนส่งมวลชนประเทศไทยยังไม่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายแบบรูปธรรม การเดินทางด้วยการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะแต่ละระบบจึงไม่ราบรื่นเท่าที่ควร โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุและผู้พิการ      เมื่อเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ใช้งานกลุ่มนี้ Uber ประเทศไทยจึงเปิดตัวบริการร่วมเดินทาง ‘uberASSIST’ ขึ้นมาเมื่อวันพฤหัสบดีท...

X
Close Advertising