×

แพทองธารนำทีมตัวแทนผู้หญิงเพื่อไทยขึ้นเวที UNESCAP ในวันสตรีสากล ผลักดันบทบาทผู้หญิงในสนามการเมือง-พัฒนานโยบายช่วยหญิงไทย

โดย THE STANDARD TEAM
08.03.2024
  • LOADING...
แพทองธาร ชินวัตร นำทีมขึ้นเวที UNESCAP ใน วันสตรีสากล

วันนี้ (8 มีนาคม) เนื่องในวันสตรีสากล แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์เนื่องในวันสตรีสากล ณ UNESCAP องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนผู้หญิงจากพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็น พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, จิราพร สินธุไพร สส. ร้อยเอ็ด และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, สรัสนันท์ อรรณนพพร สส. ขอนแก่น และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย และ ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

แพทองธารกล่าวว่า การปรากฏตัวบนเวที UNESCAP นี้ ถือเป็นการส่งเสียงจาก ‘ผู้นำหญิง’ ในสนามการเมือง นำทัพพรรคเพื่อไทยทั้งการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ปัจจุบันคือหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สถาบันการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของผู้ชาย

 

แพทองธารกล่าวต่อว่า ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เรามีผู้นำหญิงมากมายทั้งในภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม แม้ผู้หญิงจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศและประเทศไทยเคยมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงมาแล้ว แต่การผลักดันผู้หญิงให้เข้ามามีส่วนร่วมในแวดวงการเมืองยังเป็นเรื่องสำคัญของไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอัตราส่วนของ สส.หญิง มีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของสภาทั่วโลก โดยพรรคเพื่อไทยถือเป็นพรรคการเมืองที่มีสัดส่วนนักการเมืองผู้หญิงมากที่สุดในประเทศไทย

 

แพทองธารกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการทำงานของพรรคเพื่อไทยเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนวิธีคิดที่สังคมมีต่อผู้หญิง ให้โอกาสผู้หญิง และผลักดันนโยบายเพื่อลดอุปสรรคทางเพศ และพรรคเพื่อไทยไม่ได้ผลักดันเพียงเพศใดเพศหนึ่ง แต่คำนึงถึงความสามารถ ความเป็นไปได้ และความพร้อมของบุคลากรเป็นหลัก โดยไม่ได้มีข้อจำกัดทางเพศ 

 

นอกจากนี้แพทองธารยังกล่าวถึงแนวทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่พร้อมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงไทย เช่น นโยบายฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อปกป้องและเยียวยาเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว นโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งต้องผลักดันเพื่อลดช่องว่างระหว่างเพศ รวมถึงการขยายวันลาคลอด สิทธิในการเข้าถึงผ้าอนามัย สวัสดิการเด็กแรกเกิด และประเด็นอื่นๆ ที่ต้องต่อสู้กับค่านิยมและมายาคติในสังคม โดยอาศัยเวลาและความเชื่อมั่นจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้

 

“พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล เราเชื่อว่าเศรษฐกิจที่ดี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ทุกเพศ ทุกคน เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมในระยะยาวได้มากที่สุดค่ะ เพราะการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุด” แพทองธารกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising