×

The Selfie Syndrome

21 มิถุนายน 2018

Selfie มากไปจนเข้าข่ายหลงตัวเองแล้วหรือยัง

สำรวจตัวเองหน่อยว่าเซลฟีมากไปจนเข้าข่ายหลงตัวเองกันแล้วหรือเปล่า เมื่อมีการศึกษาหลายชิ้น (หนึ่งในนั้นได้แก่ชิ้นที่ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ Personality and Individual Differences) ค้นพบความเชื่อมโยงกันของการเซลฟีและการลุ่มหลงในตัวเอง (Narcissism) ที่นักจิตแพทย์เรียกอาการนี้ว่า ‘The Selfie Syndrome หรือ Selfitis’ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและบุคลิกภาพของคนเรา ...

Close Advertising