×

The Lhong 1919 Riverside Heritage Destination

Lhong 1919
14 มกราคม 2022

Lhong 1919 กลับมาเปิดอีกครั้ง พร้อม 2 คาเฟ่จากโรงแรม 5 ดาว Pagoda Tea Room และ La Patisserie

หลังแอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ลงนามสัญญากับบริษัท หวั่งหลี จำกัด เพื่อเช่า Lhong 1919 ให้กลายเป็น The Riz-Carlton Bangkok แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร แม้ตอนนี้การก่อสร้างโรงแรมยังไม่คืบหน้า แต่ Lhong 1919 ก็มีกำหนดเปิดให้บริการแล้ว ในชื่อใหม่ The Lhong 1919 Riverside Heritage Destination    มุ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ย...

Close Advertising