×

The Acting Effect

15 กันยายน 2019

1 วันในคลาสการแสดง กับการค้นหา ‘ความต้องการ’ ในชีวิตจริง

THE STANDARD POP สรุปความรู้สึกสำคัญที่ได้จากการเป็นผู้สังเกตการณ์ 1 วัน (จากทั้งหมด 5 วัน) ในคลาส The Acting Effect ในโปรเจกต์ Camp G The X Gen ที่ได้ ร่ม-ร่มฉัตร ธนาลาภพิพัฒน์ (Spark Drama) บิว-อรพรรณ อาจสมรรถ (Bew’s Act-Things) และ กุ๊กไก่-รังสิมา อิทธิพรวณิชย์ (ActionPlay) 3 แอ็กติ้งโค้ชและครูสอนการแสดงจาก 3 สถาบันชื่อดัง ที่มาช่วยเปิดโลกให้เรา...
25 มิถุนายน 2019

The Acting Effect ลงลึกถึงศาสตร์การแสดง เพื่อเรียนรู้ตัวเอง ค้นหาพื้นที่ปลอดภัย และแบกมันไปด้วยทุกที่

อย่ามาแสดง!    ภาพของนักแสดงที่โดดเด่น โลดแล่นตามบทบาทที่ได้รับ ที่ถูกฉายอยู่บนจอภาพยนตร์, โทรทัศน์, หน้าจอสมาร์ทโฟน ไปจนถึงความคลุมเครือของนิยามคำว่า ‘แสดง’ ที่ทำให้หลายครั้งประโยคข้างต้นถูกหยิบไปใช้ในเชิงต่อว่า กระแนะกระแหนเมื่อเห็นใครคนใดคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่พึงใจขึ้นมา    ทั้งที่ในความเป็นจริง ‘กา...