×

Thai STF Claim

3เดือนตุลาถามหาสิทธิ
4 ตุลาคม 2021

นักเรียนชุมนุมหน้ากระทรวงศึกษาธิการ #3เดือนตุลาถามหาสิทธิ ค้าน พ.ร.บ. การศึกษา ไม่เอาความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (3 ตุลาคม) ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ, กลุ่มนักเรียนเลว, นักเรียนนอกห้อง, Thai STF Claim, Society Group, สหพันธ์นักเรียนนครสวรรค์ และ คนรุ่นใหม่นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา   โดยทางกลุ่มได้นำเครื่องขยายเสียงมาติดตั้ง พร้อมนำป้ายสีชมพูที่เข...