×

Supply Chain

27 พฤษภาคม 2020

บทเรียนจากโควิด-19 โลกซัพพลายเชนจะเปลี่ยนไป ‘Agile Supply Chain’ กำลังจะมาแทนที่ระบบเก่า

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของซัพพลายเชนโลก ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาที่จุดหนึ่งจุดใดของซัพพลายเชน ปัญหาจะลุกลามจนทำให้ต้องยุติการผลิตตลอดทั้งซัพพลายเชนได้ จะเห็นได้จากเมื่อรัฐบาลจีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น และปิดโรงงานทั้งหมดในช่วงปลายเดือนมกราคม-เมษายน ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องหยุดการผลิตรถยนต์ตามไปด้วย  ...
18 มิถุนายน 2019

Krungsri ตัวจริงคอนเฟิร์มผสานเทคโนโลยี AI ช่วยอัปเกรดธุรกิจไทยในระบบ Supply Chain ได้จริง [Advertorial]

คำว่า ‘Technology Disruption’ คือคำท้าทายอย่างแรงกล้าของวงการธุรกิจในปัจจุบัน ใครที่รับคำท้าและกล้ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปต่ออย่างสง่างาม แต่ใช่ว่าแค่ความกล้าจะเพียงพอให้ฝ่าข้ามสึนามิแห่งเทคโนโลยีไปได้ ต้องเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเครือข่ายที่แข็งแกร่งผสานกับความเชี่ยวชาญ บวกร่วมกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทันสมัย จึงจะ...

X
Close Advertising