×

Psychiatric Disorder

17 กุมภาพันธ์ 2018

เพื่อนร่วมโรค: เมื่อหลายโรคร้ายเป็นญาติกัน

ออทิซึม โรคจิตเภท และไบโพลาร์ มีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า - นี่เป็นคำถามที่นักประสาทวิทยาค้างคาใจมานานหลายสิบปี   โรคเหล่านี้ดูเหมือนมีบางอย่างร่วมกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีเกิด การดำเนินโรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย แต่คำถามก็คือ สิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอะไรร่วมๆ กันอยู่นี้ มันเหมือนกันไปถึงระดับไหนกันแน่   นักวิทยาศาสตร์เ...