×

Online Tax

6 กรกฎาคม 2017

ผู้ค้าออนไลน์เตรียมตัว! สรรพากรเตรียมเก็บภาษีออนไลน์ 15% ใครโดนบ้างไม่ชัดแต่เปิดฟังความเห็น

     ดูเหมือนจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ สำหรับแนวคิดในการจัดเก็บภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร ที่ล่าสุดเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ…. ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรภายในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้      สำหรับร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรดังกล่าว เว็บไซต์คมชัดลึกราย...
5 มิถุนายน 2017

“ภาครัฐต้องเก็บภาษีออนไลน์จากเฟซบุ๊กและกูเกิล” ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ วิเคราะห์ Social Commerce ก่อนก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

      เมื่อเทคโนโลยีกำลังแทรกซึมเข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่องทางการใช้ชีวิตของมนุษย์ สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยคือ พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ทั้งฝั่งผู้บริโภคเองที่เริ่มหันมาช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์มากขึ้น ฟากฝั่งผู้ผลิตทั้งหน้าเก่าหรือเหล่า SMEs รายใหม่ก็เริ่มจับตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักไม่แพ้กัน       ป้อม-ภ...
5 มิถุนายน 2017

สำรวจภาพรวมตลาดนัดโซเชียลคอมเมิร์ซ ปี 2017 เทรนด์การค้าแบบไทยๆ ทำไมถึงกำลังมา!?

     ทุกวันนี้คุณสะดวกช้อปปิ้งสินค้าผ่านช่องทางไหนมากที่สุด           ก. อินสตาแกรม           ข. เฟซบุ๊ก             ค. หน้าร้าน ห้างสรรพสินค้า           ง. เว็บไซต์ต่างๆ        ถ้...

Close Advertising