×

Music Usage

pink
15 ตุลาคม 2021

Pink ขึ้นแท่นศิลปินหญิงที่มีคนฟังเพลงเยอะสุดประจำศตวรรษที่ 21 ของประเทศอังกฤษ

หลังจากที่เริ่มต้นเส้นทางอาชีพศิลปินมาเนิ่นนาน Pink ก็พิสูจน์ความเป็นนักร้องยอดนิยมของตัวเองอีกครั้ง เพราะบริษัทลิขสิทธิ์เพลงอย่าง PPL. รายงานว่า Pink ขึ้นแท่นเป็นศิลปินหญิงที่มีคนฟังเพลงของเธอเยอะที่สุดในศตวรรษที่ 21 ของประเทศอังกฤษ    ผลการรายงานนี้อ้างอิงมาจาก Music Usage รวมไปถึง AirPlay Data ทั้งจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเพลงขอ...

Close Advertising