×

MUJI Kitchen

MUJI Kitchen
18 มกราคม 2022

MUJI Kitchen ร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมจาก MUJI ทดลองเปิดสาขาแรกที่ญี่ปุ่น

ในช่วงนี้หลายคนน่าจะได้เห็นว่า MUJI ร้านของจิปาถะสุดมินิมัลจากญี่ปุ่นเริ่มหันมาทำอาหารขายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือเบนโตะก็เริ่มมีให้เลือกซื้อ และตอนนี้ MUJI ก็มีทางเลือกเพิ่มให้ลูกค้ามากขึ้นไปอีกด้วยการเปิดร้าน MUJI Kitchen สาขาแรก     MUJI Kitchen จะเป็นร้านที่ขายอาหารเป็นหลัก สาขาแรกนั้นตั้งอยู่ในร้าน MUJIco...

Close Advertising