×

MSMEs

Sea Insights: Shaping the Post-Pandemic Future of Thailand
28 กันยายน 2021

อนาคตไทยในยุคดิจิทัลโลกหลังโรคระบาด จากเวทีสนทนา Sea Insights: Shaping the Post-Pandemic Future of Thailand

วิกฤตโรคระบาดแห่งทศวรรษสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงให้โลกมากมาย และยังทิ้งความท้าทายไว้ให้มนุษย์ในหลายมิติ หลายประเทศทั่วโลกเริ่มพูดเรื่องการฟื้นตัว หลังวัคซีนได้รับการกระจายไปทั่วโลก แล้วประเทศไทยเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ประเทศไทยเองจะอยู่จุดไหนในกราฟการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกหลังโควิด-19 ที่กำลังขับเคลื่อนและฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีด...
Thai Credit Guarantee Corporation
17 กันยายน 2021

บสย. เปิดค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู เฟส 2 วงเงิน 1 แสนล้าน พร้อมปรับเกณฑ์ใหม่ช่วยกลุ่มไมโคร-SMEs เปราะบาง

วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย. ได้เปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ตามพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 วงเงิน ...
เงินติดล้อ
26 สิงหาคม 2021

TIDLOR เตรียมลุยปล่อยกู้ช่วยธุรกิจ MSMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด หลังได้สินเชื่อจาก IFC ‘3 พันล้าน’ เสริมแกร่งเงินทุน

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) เปิดเผยว่า บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบสินเชื่อวงเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,000 ล้านบาท) แก่บริษัท โดยการให้สินเชื่อของ IFC ครั้งนี้จะช่วยให้ TIDLOR สามารถเพิ่มปริมาณการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนา...


X
Close Advertising