×

บสย. เปิดค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู เฟส 2 วงเงิน 1 แสนล้าน พร้อมปรับเกณฑ์ใหม่ช่วยกลุ่มไมโคร-SMEs เปราะบาง

17.09.2021
  • LOADING...
Thai Credit Guarantee Corporation

วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย. ได้เปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ตามพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 วงเงิน 100,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร (Micro) 2. ผู้ประกอบการ SMEs 3. กลุ่ม Corporate

 

โดยในรอบนี้ บสย. ได้มีการปรับเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการกลุ่มไมโครและกลุ่ม SMEs เปราะบาง ลดภาระต้นทุนค่าธรรมเนียม และเพิ่มโอกาสได้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ได้แก่ 

 

  1. ปรับลดค่าธรรมเนียมค้ำประกันทันทีตั้งแต่ปีแรกสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มไมโครและกลุ่ม SMEs เปราะบาง จ่ายเบา เริ่มต้นเพียง 1% ต่อปี ต่อเนื่อง 4 ปีแรก รวม 13% ตลอดระยะเวลา 10 ปี

 

  1. เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการกลุ่มไมโครและกลุ่ม SMEs เปราะบาง ได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย

 

  1. เพิ่มความมั่นใจให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อ โดย บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเต็ม 100% ในกลุ่มไมโคร (Micro) จากเดิม 90% และกลุ่ม SMEs เปราะบาง จากเดิม 80%

  

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม Corporate รัฐบาลได้ช่วยบรรเทาภาระต้นทุน จ่ายค่าธรรมเนียม 1% ต่อปีต่อเนื่อง 2 ปีแรก รวม 14% ตลอดระยะเวลา 10 ปี โดย บสย. ค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน และมีระยะเวลาค้ำประกันสูงสุดถึง 10 ปี เริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 สิ้นสุดรับคำขอวันที่ 9 ตุลาคม 2566 

 

โดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอรับการค้ำประกันสินเชื่อ ประกอบด้วย  

 

  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนและมีสถานประกอบการในประเทศไทย 
  • มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน
  • ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai
  • ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

 

ทั้งนี้กระบวนการพิจารณาการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้ขอสินเชื่อติดต่อธนาคารพร้อมยื่นเอกสาร 2. ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 3. ธนาคารนำส่งเอกสารให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 4. ธนาคารส่งคำขอค้ำประกันสินเชื่อมาที่ บสย. 5. บสย. ตรวจสอบเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน 6. อนุมัติค้ำประกัน 7. บสย. แจ้งอนุมัติพร้อมส่งเอกสารเพื่อให้ธนาคารนัดหมายผู้ขอสินเชื่อ 8. ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ 

 

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับคำปรึกษาฟรีที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ที่ บสย. Call Center 0 2890 9999 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

 

สำหรับผลดำเนินงาน ค้ำประกันสินเชื่อ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 12 กันยายน 2564 บสย. ได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ รวมทุกโครงการวงเงินรวมกว่า 182,000 ล้านบาท และได้อนุมัติหนังสือค้ำประกัน (LG) ไปแล้วจำนวนกว่า 162,800 ฉบับ

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising