×

Milk Run

27 กรกฎาคม 2017

“ถ้าอยากให้สังคมดีขึ้น เราต้องทำอะไรสักอย่าง” คลองเตยในสายตาฝรั่ง ไม่ใช่แค่สลัม แต่คือที่สร้างชีวิตคน

     เมื่อพูดถึง ‘คลองเตย’ ภาพแรกที่หลายคนนึกถึง มักจะเป็นภาพชุมชนที่ เต็มไปด้วยปัญหายาเสพติดและมีสภาพเป็นสลัมเสื่อมโทรม      แต่ใครจะรู้บ้างว่าภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ว่านี้ มีหนึ่งชีวิตที่อุทิศ เพื่ออีกหลายต่อหลายชีวิตในชุมชนแห่งนี้      ซิสเตอร์ผู้หนึ่งมองเห็นโอกาส โอกาสในการเปลี่ยนแปลง โอกาสใ...

Close Advertising