×

LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผอ. มาณิช เฟซบุ๊ก Lirt (เลิศ)
25 มีนาคม 2024

คุยกับ ผอ.มาณิช ผู้ดูแล ‘LIRT (เลิศ)’ เพจสภากับความปัง ที่ทันทุกกระแสสังคม

ในอดีต การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการเป็นเรื่องไม่ง่าย มีความยุ่งยากถึงขนาดต้องมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาแล้ว แต่ในปัจจุบันการสื่อสารจากหน่วยงานราชการไทยเปลี่ยนแปลงไป มีการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น    ไม่เพียงเปิดข้อมูลให้ประชาชนสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ แต่มีการสื่อสาร ‘แบบใหม่แบบสับ’ นำข้...

X
Close Advertising